Õigusaktid

Vereseadus reguleerib verekäitlemise korda ja tingimusi ning sätestab verekomponentide kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Seaduses on määratletud verekäitlemise järelvalve ja käitlejate vastutus ning tagatud patsientide ja doonorite õiguste kaitse.

Olulisemad verekeskuse tööga seotud EV seadused, sotsiaalministri määrused ja Euroopa Liidu direktiivid:

Seadusega seotud:  Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määrus nr 121: Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord

  • Ravimiseadus (vastu võetud 16. detsembril 2004)
  • Meditsiiniseadme seadus  (vastu võetud 13. oktoobril 2004)
  • Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/98/EÜ (inimvere ja verekomponentide uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Kvaliteedijuhtimine, verevalvsus, andmekaitse, aruandlus jne)
  • Komisjoni direktiiv 2004/33/EÜ (veri ja verekomponendid; doonori informeerimine; doonoriks sobivus; verekomponentide säilitamis-, transpordi- ja jaotustingimused jne)
  • Komisjoni direktiiv 2005/61/EÜ (jälgitavus ning raskete kõrvaltoimete ning tõsiste kõrvalekalletest teavitamine)
  • Komisjoni direktiiv 2005/62/EÜ (kvaliteedisüsteemi standardid ja spetsifikaadid; personal ja töökorraldus; ruumid; seadmed ja materjalid; dokumentatsioon; Vere kogumine, uurimine ja töötlemine; säilitamine ja jaotamine)