Doonorluse saadikud

Doonorluse saadikud on üld- ja kutsehariduskoolide õpilased ja üliõpilased, kes huvituvad tervislikest eluviisidest, soovivad teha vabatahtlikku tööd ja aidata kaasa veredoonorluse arengule Eestis.

Saadikud aitavad teha teavitustööd ja jagada üritustel infomaterjale, korraldada doonoripäevi, jagada meeneid ja viia suvistes doonoritelkides läbi loteriisid jms. Saadikute tegevusi koordineerib ja toetab verekeskuse kontaktisik.

Doonorluse saadikud

Tublisid doonorluse saadikuid on nii Tallinnas, Raplas, Keilas, Rakveres, Haapsalus kui ka Narvas, samuti mitmetes väiksemates kohtades. Saadikuks võivad koolide kaudu saada kõik noored, kes vereloovutamise, vabatahtliku tegevuse ja tervislike eluviiside vastu huvi tunnevad.

Lisainformatsioon:

Eveli Raja
Doonorluse osakonna spetsialist
617 3049
Eveli.Raja@regionaalhaigla.ee