Kvaliteedipoliitika

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus aktsepteerib kõiki Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu, Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Eesti valitsusasutuste poolt heaks kiidetud kvaliteedialaseid seisukohti.

Meie kvaliteedipoliitika põhiseisukohad on:

 1. Väärtustame doonoreid, tagame nende ohutuse ja isikuandmete puutumatuse.
 2. Tõstame doonorite ja kogu elanikkonna usaldust Eesti vereteenistuse suhtes ja vereteenistuse mainet ühiskonnas.
 3. Järgime oma tegevustes heade tootmis- ja laboritavade põhimõtteid;
 4. Tegeleme järjepidevalt doonorluse arendamisega.
 5. Väärtustame doonorivere ja veretoodete ohutust ning teeme endapoolt kõik, et seda olemasolevate võimaluste piires maksimaalselt tagada.
 6. Väljastame raviasutustele ainult selliseid tooteid, mis vastavad kehtestatud spetsiifilistele nõuetele.
 7. Pakume raviasutustele kõrgetasemelisi teenuseid.
 8. Võtame tööle ainult neid töötajaid, kes oma kvalifikatsioonilt vastavad kindlaks määratud nõuetele ning koolitame neid pidevalt vastavalt transfusioonimeditsiini teaduse kaasaja tasemele.
 9. Kasutame ainult kvalifitseeritud (või usaldusväärsete ja heaks kiidetud) tarnijate teenuseid ja väärtustame pikaajalist koostööd nendega.
 10. Kasutame ainult kaasaja nõuetele vastavaid seadmeid, vahendeid, tõenduspõhiseid tootmisprotsesse ja uuringumetoodikaid, tagades sellega toodete kvaliteedi, ohutuse ja efektiivsuse.
 11. Oleme kohustatud pidevalt tegelema tootearendusega ja juurutama kaasaegseid meetodeid verekomponentide valmistamisel, tagamaks raviasutuste varustamine järjest kvaliteetsemate ja nende kasutusotstarbeks paremini sobivate verekomponentidega.
 12. Arvestame raviasutuste poolsete ettepanekutega igapäevases töös ja tootearenduses, suhtume tõsiselt igasse raviasutuste poolt esitatud pretensiooni ning teeme kõik endast oleneva nende vältimiseks tulevikus.
 13. Oleme kohustatud oma tegevustes täitma standardi nõudeid ja tagama tööprotsessi ning uuringute kvaliteedi.
 14. Kvaliteedipoliitika ellurakendamiseks on verekeskuses välja töötatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab vajalikke Regionaalhaigla ja kõiki verekeskuse ressursse ning verekeskuse organisatoorset struktuuri tervikuna. Kvaliteedisüsteemis on määratud kõigi tegevusvaldkondade juhtivspetsialistide ja kogu personali vastutuse ulatus. Kvaliteedisüsteem põhineb kvaliteedikäsiraamatus käsitletavate elementide kindlaks määratud ja eesmärgipärasel toimimisel.
 15. Kvaliteedisüsteem on juhtkonna pideva kontrolli all.

Kvaliteedikontrolli osakonna labor on akrediteeritud 2020. aastal vastavalt standardile EVS-EN ISO 15189:2012 “Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded”. Vt EAK veebilehte