Saada tagasiside

Sinu tagasiside on meie jaoks väga oluline, sest ainult koostöös võime saavutada parimaid tulemusi. Palume Sul hinnata doonorite teenindamise kvaliteeti verekeskuses.
Kui Sa ei ole millegagi rahul või Sul on ettepanekuid meie töö parandamiseks, palume jätta ka sõnalised kommentaarid.

PALUN HINDA ALLOLEVAS ANKEEDIS VEREKESKUSE TÖÖD SKAALAL 1-5,
kus 1 tähistab väga kehva ja 5 väga head.
Kommentaarid saad soovi korral lisada ankeedi lõppu.

reCAPTCHA is required.