Statistika

Eestis on kogu elanikkonnast doonoreid 2,8 protsenti. 2013. aastast on nii doonorite kui ka vereloovutuste arv ning ka haiglate verevajadus tasapisi vähenenud, kuid selleks, et meil ka edaspidi õnnestuks kriise ära hoida, vajame pidevalt nii uusi kui ka püsidoonoreid – abivalmis inimesi, kelle jaoks vähemalt paar korda aastas verd loovutada on eluviis.

2017. aastal loovutasid 31 734 doonorit 55 057 korral verd. Keskmine vereloovutuste arv ühe doonori kohta oli 1,7 ning see näitaja on viimastel aastatel olnud stabiilne. Esmakordselt loovutas 2017. aastal verd 5084 inimest, moodustades 16% kõikidest veredoonoritest.  Nende loovutuste toel kanti haiglates üle 68 676 doosi verekomponente kokku 14 495 patsiendile. Iga loovutatud veredoos aitab kolme-nelja patsienti.

Vt ka TAI Veredoonorid 2015

Graafikutel on näidatud doonorite ja vereloovutuste statistika Regionaalhaigla verekeskuses

joonis1

joonis2