Statistika

Eestis tegutseb neli verekeskust Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus, Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskus, Pärnu Haigla veretalitus ja Ida-Viru Keskhaigla vereteenistus. Kõik neli verekeskust koguvad oma teeninduspiirkonnas doonoritelt verd, valmistavad, uurivad, säilitavad ja väljastavad verekomponente.

Regionaalhaigla Verekeskuse tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti ja saared. Üle poole Eesti donatsioonidest kogutakse Regionaalhaigla verekeskuses.

verekeskuse kodulehele graafik graafika

Regionaalhaigla verekeskus:

  • kogub ligikaudu 30 000 donatsiooni aastas.
  • valmistab 20 erinevat verepreparaati (kõige laiem valik Eestis).
  • säilitab 60% Eesti vere varudest, teatud toodete osas 100%.
  • varustab verepreparaatidega 14 erinevat Eesti haiglat, peamine teeninduspiirkond on Lääne- ja Põhja-Eesti. 70% toodangust kasutatakse ära Regionaalhaiglas.

Eesti elanikkonnast 2,8% on doonorid, rahvusvaheline soovitus on, et see näitaja oleks 4%. Selleks, et riik oleks verega hästi varustatud ja meil õnnestuks kriise ära hoida ning iga patsient saaks just talle sobiva ja vajaliku verepreparaadi, siis vajame pidevalt nii uusi kui ka püsidoonoreid – abivalmis inimesi, kelle jaoks vähemalt paar korda aastas verd loovutada on eluviis. 2021. aastal oli keskmine vereloovutuste arv ühe doonori kohta 1,7.

verekeskuse kodulehele graafik1

2021. aastal  verekeskuse külastajatest 3569 ei pääsenud vereloovutusele, mis moodustab 11,6% kõigist külastustest. Peamine doonoriks mittesobivuse põhjus oli madal hemoglobiini tase.