Statistika

Eestis on kogu elanikkonnast doonoreid 2,8 protsenti. Iga aastaga on vereloovutuste arv tasapisi kasvanud, kuid selleks, et meil ka edaspidi õnnestuks kriise ära hoida, vajame pidevalt nii uusi kui ka püsidoonoreid – abivalmis inimesi, kelle jaoks vähemalt paar korda aastas verd loovutada on eluviis.

2016. aastal loovutasid 33 154 doonorit 57 417 korral verd. Keskmine vereloovutuste arv ühe doonori kohta oli 1,7 ning see näitaja on viimastel aastatel olnud stabiilne. Esmakordselt loovutas 2016. aastal verd 5303 inimest, moodustades 16% kõikidest veredoonoritest.  Nende loovutuste toel kanti haiglates üle 78 000 doosi verekomponente kokku 17 949 patsiendile. Iga loovutatud veredoos aitab kolme-nelja patsienti.

Vt ka TAI Veredoonorid 2015

Graafikutel on näidatud doonorite ja vereloovutuste statistika Regionaalhaigla verekeskuses

doonorid

esmased