Statistika

Eestis on kogu elanikkonnast doonoreid 2,8 protsenti. 2013. aastast on nii doonorite kui ka vereloovutuste arv ning ka haiglate verevajadus tasapisi vähenenud, kuid selleks, et meil ka edaspidi õnnestuks kriise ära hoida, vajame pidevalt nii uusi kui ka püsidoonoreid – abivalmis inimesi, kelle jaoks vähemalt paar korda aastas verd loovutada on eluviis.

2018. aastal loovutasid 31 330 doonorit 53 486 korral verd. Keskmine vereloovutuste arv ühe doonori kohta oli 1,7 ning see näitaja on viimastel aastatel olnud stabiilne. Esmakordselt loovutas 2018. aastal verd 5099 inimest, moodustades 16,3% kõikidest veredoonoritest.  Nende loovutuste toel kanti haiglates üle 47 684 doosi verekomponente kokku 13 990 patsiendile. Iga loovutatud veredoos aitab kolme-nelja patsienti.

Graafikutel on näidatud doonorite ja vereloovutuste statistika Regionaalhaigla verekeskuses

doonoriteja donatsioonide

 

esmased