Õigusaktid

Vereseadus reguleerib verekäitlemise korda ja tingimusi ning sätestab verekomponentide kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Seaduses on määratletud verekäitlemise järelvalve ja käitlejate vastutus ning tagatud patsientide ja doonorite õiguste kaitse.

Olulisemad verekeskuse tööga seotud EV seadused, sotsiaalministri määrused ja Euroopa Liidu direktiivid:

Seadusega seotud:  Sotsiaalministri 31. oktoobri 2003. a määrus nr 121: Nakkustekitajate suhtes doonorivere ja verekomponentide uurimise kord