Õppematerjal

Tulevikule ja uutele põlvkondadele mõeldes on verekeskusel valminud õppematerjal doonorlusest. Koostöös koolidega loodame jõuda üha rohkemate laste ja noorteni, et nad oskaksid teha doonorluseks sobivas vanuses teadlikke valikuid.

Õppematerjal on sobilik lugemisvara ka kõigile teistele, andes teemast ülevaate lihtsas ja arusaadavas keeles.

Õppematerjalid on eestikeelsed.

Õppematerjal doonorlusest
Slaidid