Statistika

Eestis on kogu elanikkonnast doonoreid 2,8 protsenti. Iga aastaga on vereloovutuste arv tasapisi kasvanud, kuid selleks, et meil ka edaspidi õnnestuks kriise ära hoida, vajame pidevalt nii uusi kui ka püsidoonoreid – abivalmis inimesi, kelle jaoks vähemalt paar korda aastas verd loovutada on eluviis.

2015. aastal loovutasid 34 640 doonorit 59 013 korral verd. Keskmine vereloovutuste arv ühe doonori kohta oli 1,7 ning see näitaja on viimastel aastatel olnud stabiilne. Esmakordselt loovutas 2015. aastal verd 5960 inimest, moodustades 17% kõikidest veredoonoritest.  Nende loovutuste toel kanti haiglates üle verekomponente kokku 18 687 patsiendile. Iga loovutatud veredoos aitab kolme-nelja patsienti.

Vt ka TAI Veredoonorid 2015

Graafikutel on näidatud doonorite ja vereloovutuste statistika Regionaalhaigla verekeskuses

doonrite ja donatsioonide

esmastedoonorite