2024. aasta jaanuarist alustas Regionaalhaigla verekeskuse kvaliteedijuhina tööd Keiu Soorm

Keiu SoormAlates käesoleva aasta jaanuarist on verekeskuse kvaliteedijuht Keiu Soorm. Senine verekeskuse kvaliteedijuht dr Tatjana Plahhova läks pensionile.

Keiu lõpetas 2003. aastal Tallinna Tehnikaülikooli ning tal on magistrikraad keemia- ja materjalitehnoloogia valdkonnas. Keiu alustas tööd Regionaalhaiglas 2004. aastal verekeskuse laborispetsialistina ja jätkas mõne aasta pärast sealsamas juba vanemlaborispetsialistina. 2016. aastal sai Keiu Soormist Regionaalhaigla patoloogiakeskuse kvaliteedijuht. Tema eestvedamisel loodi keskuses toimiv ja nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on alates 2019. aastast akrediteeritud kõikides uuringuvaldkondades. 2022. aastast alates töötas Keiu taas Regionaalhaigla verekeskuses, kuid juba kvaliteedi peaspetsialistina, kelle üheks vastutusvaldkonnaks oli haigla rakkude, kudede ja elundite kvaliteedijuhtimissüsteemi haldamine ja arendamine koostöös nende valdkondade pädevate isikutega.

Verekeskuse juhataja Ave Lellep on rahul ja lootusrikas: „Keiu on teretulnud täiendus verekeskuse juhtide hulka. Me vajame avatud meelelaadi ja tänapäevaste vaadetega juhte, kes suudavad töötajaid motiveerida ja innustada. Ma usun, et Regionaalhaigla verekeskus on koht, kus Keiu Soorm saab oma arenguväljavaated teoks teha.“

Verekeskuse kvaliteedijuhina on Keiu Soormi ülesanne kanda hoolt keskuse kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise eest ja juhtida kvaliteedi tagamise osakonna tööd. Keiule on oluline olla hea juht. Ta tahab luua ladusalt tegutseva meeskonna, mille liikmed tunnevad ennast turvaliselt ja väärtustatuna.

Keiu on korrektne, organiseeritud ja kohusetundlik, ta tunneb pidevalt soovi õppida ja oma teadmisi teistele edasi anda. Ta on läbinud Regionaalhaigla juhtide arendusprogrammi ja TTÜ Avatud ülikooli kvaliteedijuhi pädevuskoolituse, mille raames sooritas ta ka kvaliteedijuhi pädevuseksami. Keiu Soorm on Eesti Laborimeditsiini Ühingu ja Eesti Transfusioonmeditsiini Seltsi liige.

Kestliku arengu teenistuse juhataja Priit Tohveri sõnul on Keiu hinnatud kvaliteedikultuuri eestvedaja Regionaalhaiglas. „Ta on töötanud kvaliteedijuhina erinevates üksustes ja on aseesimees Regionaalhaigla kvaliteedijuhtimistegevuste komitees. Tänu sellele on tal avar vaade tervishoius toimuvale, mida Eesti suurima verekeskuse kvaliteedi juhtimine nõuab. Olen kindel, et Keiu on õige inimene õiges kohas eesootaval arengute perioodil verekeskuses,“ lisas Tohver.

Eelmise aasta 31. detsembril läks pensionile Regionaalhaigla verekeskuse pikaajaline kvaliteedijuht  dr Tatjana Plahhova, kes töötas verekeskuses ühtekokku 34 aastat. Dr Plahhova on väljapaistev isiksus ja ta on avaldanud rohkem kui 30. aasta vältel olulist mõju Eesti vereteenistuse arengule. Täname teda tehtud suure töö ja väärtusliku pärandi eest ning soovime talle edaspidiseks tugevat tervist ja toimekaid päevi.

Soovime Keiule uues ametis edu ja õnnestumisi!