Akadeemilised organisatsioonid loovutavad võidu verd

1. oktoobrist algab juba viiendat korda Eesti akadeemiliste organisatsioonide veredoonorluse võistlus, mis kestab kevadeni.

Võistlusel saavad osaleda ainult akadeemiliste organisatsioonide liikmed (Eesti üliõpilaskorporatsioonid ja – seltsid). Võistlusel osalemiseks tuleb akadeemiliselt organiseerunud doonoril küsida vereloovutuskohas kindlasti vastav registreerimisleht. Verd saab anda nii Tallinna kui ka Tartu verekeskustes.

Sel aastal selgub võtja uue süsteemi alusel, kus on arvesse võetud ka organisatsiooni liikmete arv ja doonorite osa selles. Võistlus lõpeb 31. märtsil 2015. aastal.

Eesti akadeemiliste organisatsioonide nimekiri: http://ak.org.ee/

Võta sõbrad kaasa ja tee heategu, mis võib päästa kellegi elu!

Lisainfo:
Liina Haas (liinahaas@gmail.com)
korp! Lembela

Foto: korp! Lembela