Aktiivsete veredoonorite arv on aastatega oluliselt kasvanud

Eestis käis eelmisel, 2014. aastal vereloovutusi andmas kokku 36 255 inimest. Kui mullu vähenes doonorite üldarv võrreldes 2013. aastaga ligi kolme protsendi võrra, siis pikemat perioodi arvestades on aktiivsete veredoonorite arv oluliselt kasvanud, teatab Tervise Arengu Instituut (TAI).

Vereloovutuskordi oli eelmisel aastal kokku 60 890, seega loovutas üks doonor keskmiselt 1,7 korda verd. Võrreldes vereloovutuskordade arvu 2013. aasta näitajaga, oli tulemus vaid pisut väiksem (0,6%).

„Kui vaadata korduvdoonorite osatähtsust kõigist doonoritest, on nende osakaal aastaga ühe protsendi võrra kasvanud,“ tõi välja instituudi analüütik Ingrid Valdmaa. „Uute doonorite hulk ajapikku väheneb, aga korduvalt doonoriks olnud inimeste arv suureneb. Nii on näiteks viimase nelja aastaga esmadoonoreid 20% võrra vähem, kuid korduvdoonoreid ligi 7% rohkem.“

Doonorite seas oli ka 518 afereesidoonorit. Valdmaa selgitas, et aferees erineb tavalisest täisvereloovutusest selle poolest, et afereesidoonorilt eraldatakse protseduuril separaatori abil verest vaid vajalik verekomponent või komponendid ning ülejäänud veri kantakse doonori vereringesse tagasi.

Afereesidoonoriks sobivad korduvalt täisverd loovutanud ja hea terviseseisundi ning normis analüüsitulemustega inimesed. Selliseid protseduure viidi mullu läbi kokku 2145 korral, mis keskmiselt teeb ühe afereesidoonori kohta 4,1 protseduuri aastas. Afereesiprotseduuride hulk on viimase nelja aastaga peaaegu kahekordistunud.

TAI avaldatud andmed sisaldavad esimest korda ka vereloovutuste ülevaadet doonori soo- ja vanuserühma lõikes. See näitab, et veredoonorluses on võrdselt esindatud nii mehed kui ka naised. Samas kui täisverd andvate doonorite seas on pisut enam naisi (51,5%), siis afereesidoonoriteks on arvestades üldist sobivust ootuspäraselt valdavalt mehed (99,8%).

„Verekeskustes annetavad verd pigem nooremad ning väljasõitudel pigem vanemad inimesed,“ lisas analüütik.

Samuti on esmakordselt avaldatud statistika doonoriks saada soovinud, kuid siiski mittesobinud inimeste kohta. Iga kord, kui inimene verd andma tuleb, hinnatakse tema doonoriks sobivust, et tagada nii doonori kui doonorivere saajate ohutus. Kokku registreeriti eelmisel aastal doonoriks mittesobivaid inimesi 7955 korral. Peamine põhjus (43,5%) kõrvalejäämisel oli inimese madal vere hemoglobiinitase.

Kogutud ja kontrollitud doonorverest valmistatud verekomponente kasutatakse rasketel operatsioonidel või sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja mitmete teiste haiguste puhul. Mullu kasutati verekomponente haiglates üle Eesti kokku 19 454 patsiendi ravis. Seega saab välja tuua, et iga vereloovutus aitas päästa kolme inimese elu.

TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas: 2014. aasta verekomponentide tootmise ja kasutamise andmed 

Allikas: Tervise Arengu Instituut, Delfi