DoonoriFoorum Tallinna kesklinnas saab kümneaastaseks

DoonoriFoorum10

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse avas kümme aastat tagasi sõbrapäeval, 14. veebruaril Tallinna kesklinnas Foorumi keskuse (Narva mnt 5) neljandal korrusel DoonoriFoorumi ning tähistab 14. veebruaril kl 12 tordi söömisega 10. sünnipäeva. Sünnipäeval osaleb ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste sõnul oli DoonoriFoorumi eesmärk teha vereloovutus doonoritele võimalikult lihtsaks ja vähem aeganõudvaks. Paljude Euroopa riikide verekeskused on avanud suuremates linnades vereloovutuskohad just kesklinnas, mis tegutsevad juba aastaid ning on tõestanud oma vajalikkust ja efektiivsust. Idee realiseerimiseks Tallinnas tehti tihedat koostööd ka Eesti Doonorite Seltsiga. Koha valikul lähtuti doonorite ootustest ja vajadustest, sh ligipääs ühistranspordiga ja parkimisvõimaluste olemasolu, ning investeeringu suurusest. Verekeskuse juhataja Riin Kullaste kinnitusel vastasid Foorumi keskuse ruumid nii doonorite kui ka verekeskuse ootustele ja nõudmistele kõige paremini. DoonoriFoorumis on doonorite oote- ja registreerimisruum, kaks meditsiinilise läbivaatuse tuba, 6 kohaga vereloovutuse ruum ning ruumid materjalide varudele ja personalile.

DoonoriFoorumi sihtrühmaks on Tallinna kesklinnas töötavad ja õppivad või oma igapäevastes liikumistes kesklinna läbivad doonorid. Riin Kullaste selgitab: „Kuna ligi 70% meie verekeskuse doonoritest on vanuses 18-34 ning kesklinna äripiirkonnas töötavad-õppivad-liikuvad inimesed on suures osas samas vanuserühmas, on DoonoriFoorumi asukoht selleks igati soodne.“

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut tunnustab nii DoonoriFoorumi töötajaid kui ka kõiki doonoreid: „Eestis on aastas tuhandeid inimesi, kelle elu ja tervis sõltub otseselt veredoonorite panusest.“ Ministri sõnul väärivad doonorid ühiskonnas esile tõstmist ja tänamist sagedamini kui vaid pidupäevadel. „Olen seda meelt, et Eesti ühiskond on seda tugevam ja hoolivam, mida enam on meil inimesi, kes oma vabast tahtest, kasu saamata, tulevad teistele appi. Veredoonorlus on üks viis aidata neid, kellel seda abi väga vaja,“ märgib Sikkut, kes on ka ise doonor.

Dr Kullaste rõõmustab, et kümne aastaga on doonorid DoonoriFoorumi igati omaks võtnud, seda on külastanud üle 16 000 doonori, kes on teinu kokku üle 88 500 vereloovutuse. Verekeskuse kõigist aasta vereloovutustest tuleb 29% DoonoriFoorumist. Verekeskus loodab, et üha rohkem terviseteadlikke inimesi leiab võimaluse doonorina panustada ning Tallinna inimesed on väga oodatud kesklinnas Narva mnt asuvasse Doonorifoorumisse. Dr Kullaste märgib: „Analüüsisime meie DoonoriFoorumi külastusi ning sellest johtuvalt muutsime DoonoriFoorumi lahtiolekuaegu. 2. jaanuarist 2019 töötab DoonoriFoorum uute lahtiolekuaegadega: E, R 9-16 ning T-N 10-18. Liftid neljandale korrusele sõitmiseks asuvad Foorumi keskuse sees.“