Eesti vereteenistus ning Löfbergs Lila

Kohvisõbrad on kindlasti märganud Löfbergs Lila kohvipakil olevat märki „Löfbergs Lila toetab Eesti veredoonorlust“, mis tähendab, et iga müüdud kohvikilo pealt annetab Löfbergs Lila 10 senti Eesti doonorluse arendamiseks. Eelmisel aastal on Eestis müüdud 1020175 kilo kohvi ning seega kujuneb toetussummaks 102 018 kooni.

„Tegemist on pikaajalise projektiga. Löfbergs Lila koostöö vereteenistusega sai alguse 1997. aastal, mil riiklik tugi veredoonorluse valdkonnale oli praktiliselt olematu ning sellest tulenevalt otsustatigi anda oma panus olukorra leevendamiseks,“ ütles OÜ Jungent turunduskoordinaator Kairit Nettan.

Tänu Löfbergs Lila toetusele on Eesti verekeskused aastate jooksul läbi viinud mitu ühist reklaamkampaaniat, avaldanud voldikuid ning plakateid, korraldanud doonortelkide projekte ja muid üritusi. Lisaks sellele toetab Löfbergs Lila veredoonorlust ka kriitilistes olukordades, kui doonorite kutsumiseks vajavad verekeskused raadioreklaami. „Koostöö on sujunud igati kenasti ning me loodame väga, et läbi veredoonorluse toetamise seostub Löfbergs Lila kaubamärk inimeste meeltes lisaks heale kohvile ka hoolivuse ja sotsiaalse vastutusega“, lisas Kairit Nettan.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus hindab koostööd väga kõrgelt: „Löfbergs Lila on Eesti vereteenistuse suurim toetaja ning meil on väga hea meel, et meie pikaajaline koostöö jätkub. Käesoleval aasta alguses korraldasime tänu toetusele üleriigilise esseevõistluse „Doonor on elupäästja“ ning sügiseks loodame Löfbergs Lila finantstoel realiseerida doonorluse püsimajäämise ja arengu seisukohalt üliolulise projekti – temaatilise õppematerjali koolidele,“ ütles Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste.

Eestis on kokku neli verekeskust ning nende ülesandeks on koguda verd ning valmistada, uurida, säilitada ja väljastada verekomponente. Verekeskused valmistavad doonorite verest kolme põhilist verekomponenti, mida kasutatakse iga päev rasketel sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ja teiste haiguste puhul. Eesti haiglate patsiendid vajavad doonoriverd iga päev, sest verd ei ole võimalik tööstuslikult toota ja vere ainsaks allikaks on doonor.