Esseekonkurss

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus koostöös Eesti Haridusministeeriumiga kuulutab välja esseekonkursi  “Doonor on elupäästja”. Konkursi eesmärgiks on doonorluse idee tutvustamine koolinoortele kui tulevastele doonoritele.

Esseekonkursil “Doonor on elupäästja” on oodatud osalema kõik vabariigi üldhariduslike koolide X-XII klasside ja kutsekoolide õpilased. Võistlustöö maksimaalseks pikkuseks on 2 lehekülge ja lehed peavad olema kokku köidetud. Soovituslikud teemad on:
1. Andmine on rõõm
2. Suurim kink – elu
3. Võid anda võimaluse näha uut päeva ka kellegile teisele
4. Doonorid – igapäevased kangelased
Iga õpilane võib pealkirjastada töö ka ise.

Võistlustöö kirjutatakse ja esitatakse koolikirjandina. Igast klassist valib õpetaja välja ühe töö või kuni 3 paremat ja esitab need hiljemalt 31. jaanuariks 2008 Põhja Eesti Regionaalhaigla verekeskusesse aadressil Tallinn 10614, Ädala tn 2.

Žürii koosseisu kuuluvad verekeskuse juhataja Riin Kullaste, Kärt Hellermaa (vabakutseline ajakirjanik), Anne Velliste (keeletoimetaja) ning kaks emakeele õpetajat.

Esseekonkursi  “Doonor on elupäästja” peaauhinnaks on sülearvuti. Lisaks peaauhinnale autasustatakse kolme paremat nii üld kui ka klasside arvestuses.  Välja jagatakse neli lohutusauhinda ja 20  tänukirja. Võitjaid autasustatakse doonorite austamisõhtul Tallinna Raekojas 16. veebruaril 2008 a.

Teravat sulge kõigile kirjutajatele!