Homoseksuaalsed mehed saavad nüüdsest verd loovutada võrdsetel alustel heteroseksuaalsete doonoritega

Reedel, 1. märtsil muutuvad kõigis Eesti verekeskustes doonorite valikukriteeriumid ja piirangud, nüüdsest saavad verd loovutada homoseksuaalsed mehed võrdsetel alustel heteroseksuaalsete doonoritega.

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on viimastel aastatel kogu maailmas, sh Eestis, muudetud seksuaalse riskikäitumise kriteeriumeid veredoonoritel. „2018. aastal muudeti Eestis teise mehega seksuaalsuhtes olnud meeste alaline vereloovutuse keeld 12 kuu pikkuseks piiranguks. Mõne aasta pärast vaadati piirangud uuesti üle ning võttes arvesse nii Eesti kohta avaldatud epidemioloogilisi andmeid kui doonorivere testimiseks kasutavate tehnoloogiate paranemist, otsustati kõrge riskikäitumisega doonoritel vereloovutamise piiranguid Eestis veelgi leevendada,“ ütles Lellep ning lisas: „2022. aastast alates lubati mehel verd loovutada pärast nelja kuu möödumist viimasest seksuaalkontaktist teise mehega.“

Kuna paljudes riikides homoseksuaalsed mehed võivad heteroseksuaalsete doonoritega võrdsetel alustel verd loovutada, siis võttis Eesti Transfusioonmeditsiini Selts (ETMS) riskikäitumisega seotud piirangud eelmisel aastal taas päevakorda. Selleks, et ka Eestis oleks võimalik  rakendada uusi doonorite valikukriteeriumeid, tuli eelnevalt hinnata muudatuse mõju doonorivere ohutusele. ETMS koostöös Eesti verekeskustega viisid läbi Euroopa Meditsiiniagentuuri metodoloogial põhineva riskianalüüsi, mis arvestas verega edasikanduvate nakkuste esinemist hinnatavas rühmas  ning verekeskustes doonorite uurimiseks kasutatavate uuringumeetodite tundlikkust ja spetsiifilisust.

Saadud riskianalüüsi tulemused näitasid, et homoseksuaalsete meeste lisandumisel veredoonorite populatsiooni jääkrisk küll teatud määral kasvab, kuid verega edasikanduvate viiruste (HIV, HBV ja HCV) üldine riskihinnang sellest ei muutu. Näiteks Eesti oludes on mitmeid kordi suurem tõenäosus surra autoõnnetuses ja saada pihta välgunoolega, kui saada vereülekandel aknaperioodis olev HIV, HBV, HCV nakkus.

Kuna Eestis puudub vajadus esitada veredoonoritele küsimusi seksuaalsuhte orientatsiooni kohta, siis muutuvad alates 01.03.2024 doonori küsimustik ja valikukriteeriumid nii homo- kui heteroseksuaalsete suhete puhul ühesugusteks. Seksuaalseks riskikäitumiseks loetakse endiselt tasulist seksiteenust, juhusuhteid ja uut seksuaalpartnerit, mis toob kaasa veredoonorluse keelustamise neljaks (4) kuuks.