Immunohematoloogia referentlabor verekeskuses kolis uutesse renoveeritud ruumidesse

referentlabor

Neljapäeval, 18.juulil tähistas Põhja-Eesti Regionaalhaigla referentlabori kolimist uutesse renoveeritud ruumidesse. Referentlabori juht dr Ulvi-Kaire Kongo rõõmustab, et tagades kaasaegse töökeskkonna ning -vahendid saame säilitada ning hoida töötajate ja referenttöö kõrget kompetentsi taset.

Eesti esimene referentlabor, s.o immunohematoloogia referentlabor loodi 27 aastat tagasi eesmärgiga tõsta immunohematoloogiliste uuringute taset Eestis ning tagada uuringute võrreldavus maailma tasemega. Verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste selgitab, et tänaseks päevaks on soovitule lähedale jõutud: „Referentlaborist on kujunenud pädevuskeskus, kus käiakse õppimas ja kogemusi omandamas tervest Eestist ning lahendatakse keerukaimaid veregruppide määramise ja doonorivere sobitamisega seotud küsimusi.,“ lisades: „ Tänaseks on senini äärmises kitsikuses töötanud laboril oluliselt paremad töötingimused ja -võimalused .“

Immunohematoloogia referentlaborites uuritakse veregruppidega seonduvat nii doonoritel kui patsientidel ja neid spetsiifilisi uuringuid tegevad laborid paiknevad tavaliselt riigi suurima doonorivere varu lähedal. Eesti immunohematoloogia referentlabor on asutamisest alates tegutsenud Põhja-Eesti verekeskuse juures. Doonoriverd tuleb paljude erinevate veregruppide osas peensusteni uurida, et saada ülevaade oma riigi doonorite profiilist ja olla vajadusel valmis kõikidele patsientidele, ka kõige haruldasemate veregruppidega patsientidele õigeaegselt sobivat verd leidma.

Lisaks sobivusuuringutele tehakse referentlaboris eriuuringuid antikehadega rasedatele, et määrata riski loote/vastsündinu hemolüütiliseks tõveks.

Ka täna on laboris kasutusel enam kui 100 aasta jooksul end tõestanud klassikalised manuaalsed seroloogilised meetodid, lisaks on meil viimase viie aasta jooksul võimalik veregruppe uurida molekulaardiagnostiliste meetoditega. Referentuuringutele saadetakse  patsientide ja doonorite vereproove üle Eesti, labor kindlustab valmisoleku sobiva vere leidmiseks ööpäevaringselt.