Koolidesse on jõudnud õppematerjal doonorlusest

Tulevikule ja uutele põlvkondadele mõeldes on verekeskus kaante vahele saanud õppematerjali doonorlusest. Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning koolidega loodame jõuda üha rohkemate laste ja noorteni, et doonorluseks sobivasse vanusesse jõudes nad teadlikke valikuid teha oskaksid.

„Kahjuks ei ole meie noortel doonorluse kohta piisavalt informatsiooni ja tühja koha on täitnud kuulujutud, mis pigem peletavad kui kutsuvad osalema. Iga inimeseni jõudmise vahendeid on vähe, üks loomulikumaid ja kindlasti tõhusamaid on teha doonorluse teema tuttavaks hariduse omandamise käigus, tarkusetera kaupa, nii et doonorluse ikka jõudnuna teab igaüks, millega on tegu,“ selgitab õppematerjali koostaja verekeskuse juhataja Riin Kullaste.
Koolide õppekavades olevate teemadega arvestav õppematerjal on jaotatud tinglikult kolme vanuseastmesse ning sobib käsitlemiseks inimeseõpetuse, loodusõpetuse, bioloogia, tervisekasvatuse või ühiskonnaõpetuse tundides.
Materjal hõlmab ka õppefilmi, mille on verekeskuse tellimusel valmistanud Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakool.

Oma soovituse õppematerjalile on andnud haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas: „Doonorlus tähendab vere annetamist, kinkimist, selleks, et aidata kedagi, kes on hädas. Kõik niisugused juhud on erakordsed ja just teie verel võib kellegi jaoks olla elu hind.“

Õppematerjal on saadetud kõikidesse põhikoolidesse ja gümnaasiumidesse üle Eesti ja ootab seal enda leidmist ja kasutamist. „Loodan, et paljud koolid näevad võimalust nende teadmiste edastamiseks. Üheskoos suudame kasvatada üles doonorite uue põlvkonna, “ soovib jõudu ja edu Riin Kullaste ning tänab kõiki toredaid koostööpartnereid, kes selle olulise projekti teostamise võimalikuks tegid.

Vaata õppematerjali doonorlusest
Slaidid õppematerjali juurde