Koolidevahelise esseekonkursi projekt

Esseekonkursi eesmärk:
Doonorluse idee tutvustamine ja propageerimine koolinoortele kui tulevastele potensiaalsetele doonoritele.

Võistluse korraldajad:
Koolidevahelise esseekonkursi “Doonor on elupäästja” korraldab Põhja Eesti Regionaalhaigla verekeskus.
Koolide soovil oleme valmis abistama vajaliku materjali leidmisel. Antud teemat võiks võistlusele eelnevalt klassijuhataja tundides käsitleda. Abi ning täiendavat informatsiooni veredoonorluse kohta võib leida ka verekeskuse interneti kodulehelt www.verekeskus.ee

Võistlusel osalejad:
Osaleda võivad kõik vabariigi üldhariduslike koolide X-XII klasside ja kutsekoolide õpilased.

Võistluse tingimused:
Võistlustöö kirjutatakse valmis ja esitatakse koolikirjandina A4 formaadis. Selgelt loetavates tähtedes peab olema kirjutatud lehele õpilase nimi, klass ja kool.Võistlustöid autoritele ei tagastata. Igast klassist valib õpetaja välja ühe töö või tõeliselt võrdsete tööde olemasolul kuni 3 paremat ja esitab need hiljemalt 15.detsembriks 2008.
Põhja Eesti Regionaalhaigla verekeskusesse aadressil: Tallinn 10614, Ädala tn. 2. Võistlustöö maksimaalseks pikkuseks on 2 lehekülge ja lehed peavad olema kokku köidetud. Soovituslikud teemad oleks:
1.Andmine on rõõm
2. Suurim kink – elu
3.Võid anda võimaluse näha uut päeva ka kellegile teisele
4.Doonorid – igapäevased kangelased
5.Ka doonor on riigikaitsja
Iga õpilane võib pealkirjastada töö ka ise.

Žürii: esimees on verekeskuse juhataja Riin Kullaste, liikmed Kärt Hellermaa (vabakutseline ajakirjanik), Anne Velliste (keeletoimetaja), kaks emakeele õpetajat

Autasustamine:
Üldvõitjale on peaauhinnaks sülearvuti. Autasustatakse kolme paremat nii üld kui ka klasside arvestuses. Välja jagatakse neli lohutusauhinda ja 20  tänukirja. Võitjaid autasustatakse doonorite austamisõhtul Tallinna Raekojas 24. jaanuaril 2009 a. Eripreemiad antakse:
1. Doonorluse arengupreemia – antakse töö eest, mis kõige aktuaalsemalt kajastab doonarluse arengut ja annab omapoolseid ideid
2. Kõige elulähedasema sündmuse kirjelduse eripreemia
Kolme eripreemia jagamine antakse žürii otsustada.

Teravat sulge kõigile kirjutajatele!

Lugupidamisega,
Ülo Lomp
PERH-I verekeskus
doonorluse arendusjuht
GSM: 53365943