Luuüdi doonorlusest

Nüüdsest on võimalik liituda Soome Luuüdi Doonorite Registriga ka PERHi verekeskuses. Selleks palume teada anda oma soovist hakata luuüdi doonoriks meie registraatoritele või meditsiinilisele läbivaatajale.

Tartu Ülikooli Kliinikum ja Soome Punase Risti Vereteenistus sõlmisid eelmise aasta lõpus kokkuleppe, millega Eesti elanikud, kes soovivad saada luuüdi doonoriteks saavad liituda Soome Luuüdi Doonorite Registriga. Selle kokkuleppega suureneb võimalus leidmaks sobivat doonorit vereloome tüvirakkude siirdamist vajavatele patsientidele. Lisaks sellele avaneb Eesti doonoritel rahvusvahelise doonorite registrite võrgustiku vahendusel võimalus aidata välismaal elavaid patsiente.

Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Soome Punase Risti Verekeskuse Luuüdi Doonorite Registri koostöö sai alguse 2005 aastal ning viie aasta jooksul on Soome Luuüdi Doonorite Register vahendanud vereloome tüvirakke 40-le siirdamist vajavale Eesti patsiendile, kellele perekonnast ei õnnestunud sobivat doonorit leida. Selle koostöö loogiliseks jätkuks ongi käesolev leping, millega ka Eesti vabatahtlikel doonoritel on võimalus aidata abivajajaid üle maailma.

Soome Punase Risti Vereteenistuse Luuüdi Doonorite Register loodi 1992 aastal. Soome Luuüdi Doonorite register vahendab vereloome tüvirakke nii Soome kui ka teiste riikide registritest Soome ja Eesti patsientidele ning Soome registri liikmete poolt annetatud tüvirakke teiste riikide patsientidele. 2009 aastal vahendati tüvirakke kokku 83 patsiendile, millest veerand pärines Soome registri liikmetelt, ülejäänud teiste riikide registrite liikmetelt.

Esimene allogeenne vereloome tüvirakkude siirdamine Eestis teostati Tartu Ülikooli Kliinikumis 1995 aastal, esimene registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamine 2005 aasta novembris. Perioodil 1995- 2004 teostati Eestis kokku 19 allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist, alates 2005 aastast on siirdamiste arv oluliselt tõusnud tänu just doonorite registrite liikmete poolt annetatud tüvirakkudele, mis teeb selle ravimeetodi kättesaadavaks ka nendele patsientidele, kellel perekonnas sobivat doonorit ei leidu. 2005- 2010 teostati Tartu Ülikooli Kliinikumis 64 allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist, 40 juhul olid doonoriteks just doonorite registrite liikmed.


Rohkem informatsiooni vereloome tüvirakkude donatsiooni ja vereloome tüvirakkude siirdamise kohta leiate
http://www.kliinikum.ee/luuydi

Tekkivatele küsimustele saate vastuse saates küsimuse e-kirjaga aadressil luuydi@kliinikum.ee ja telefonidel 7 319 661 või 7 319 562