President jagas riigi teenetemärke

tervisemess

Eesti president Kersti Kaljulaid annab vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid 114 inimesele, kelle seas on seekord ka kaks Regionaalhaigla veredoonorit: Konstantin Borzenkov ja Joosep Vaikma. Lisaks eeskujulikele doonoritele saab presidendilt silmapaistvate tulemuste eest Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgi ka Regionaalhaigla verekeskuse vanemarst dr Riin Kullaste.

Konstantin Borzenkov on 38-aastane ja kokku on noormehel 152 vereloovust. Verekeskus iseloomustab Konstantini kui afereesidoonorit, kellega saab alati arvestada – kui verekeskus vajab 0 negatiivset veregruppi, siis Konstantin on alati kohal!

Konstantin kirjutab enda kohta: „Sain doonoriks esimest korda 18-aastasena, kui õppisin arstiteaduskonna esimesel kursusel. Loovutasin verd nii Tartus kui ka Põhja-Eesti Verekeskuses Tallinnas. Mul on raske vastata küsimusele, miks olen doonor. Võibolla sellepärast, et ma teen midagi, mis on inimestele eluliselt hädavajalik, võibolla harjumusest, võibolla ka iseloomu ja kasvatuse tõttu, mille sain oma vanematelt. Mul oli igal ajal piisavalt motivatsiooni, aga mingil hetkel sain aru, et doonorlus sai minu elu osaks.”

Joosep Vaikma on 29-aastane ja kokku on tal tänaseks juba 149 vereloovutust.

Joosep alustas doonorlusega 2009. aastal. Oma noore ea kohta  on ta juba andnud suure panuse abivajajatele. Afereesidoonorina käib ta regulaarselt iga kuu kaks korda plasmaannetusel.

Dr Riin Kullaste vereteenistusealased teadmised ja sihipärane tegutsemine on olnud oluliseks sisendiks Regionaalhaigla verekeskuse arendamisel.

Tema eestvedamisel viidi ellu mitmed olulised arendused ja uuendused, nt verekogumine Doonori foorumis, infosüsteemi e-doonor kasutusele võtmine, veregruppide genotüpiseerimise molekulaarsete meetodite rakendamine ning erütrotsüütide suspensiooni 100%-line filtreerimine jpm.

Dr Riin Kullaste on Eesti Tranfusioonmeditsiini Seltsi juhatuse aktiivne liige ja Eesti Laborimeditsiini Ühingu liige. Ta on aktiivselt panustanud seaduste ja nende alamaktide koostamisse ning tema eestvedamisel on väljatöötatud verekomponentide kasutamise ravijuhis. Riin Kullaste on teinud tõhusat erialast koostööd Eesti Haigekassa ja Ravimiametiga. Ta on aktiivne rahvusvahelise koostöö organiseerija ja koolituste korraldaja, kuuludes ka Rahvusvahelisse Vereülekande Seltsi, Euroopa Vere Allianssi ja olnud viimased 9 aastat Eesti esindaja Euroopa Nõukogu Vere Juhtkomitees.

President annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Noblessneri valukojas Tallinnas.