Regionaalhaigla kuulutas välja riigihanke verekeskuse hoone rekonstrueerimistöödeks

Shot by Marek MetslaidPõhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutas 11. juulil välja riigihanke aadressil Ädala tänav 2 asuva verekeskuse hoone rekonstrueerimise 1. etapi töödele peatöövõtja leidmiseks. Hange on leitav riigihangete registrist viitenumbriga 252454.

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on rekonstrueerimistöödele peatöövõtja leidmine suur väljakutse, sest praeguse verekeskuse näol on tegemist 1986. aastal valminud 4-korruselise ja ca 4000 m² suuruse hoonega, mille insener-tehnilised lahendused on tänaseks täielikult vananenud. Seoses COVID-19 levikuga kerkis teravalt üles verekeskuse rekonstrueerimise vajadus, kuna hoone sisekliima ei vasta kehtivatele standarditele ja kaootiline ning tänapäeva vajadustele mittevastav ruumilahendus ei võimalda tagada doonorite piisavat hajutatust.“

“Verekeskuse rekonstrueerimise eesmärk on kaasajastada kogu hoone tervikuna, mille tulemusena muutub see esinduslikumaks ja kaasaegsemaks verekeskuseks. Ehitushindade järsu tõusu ja piiratud rahaliste vahendite tõttu oleme ehitustööde läbiviimise jaganud kahte etappi. Esimese etapi rekonstrueerimistööde käigus teostatakse vajalikud lammutustööd, rajatakse hoonele uus katus, uuendatakse ja soojustatakse välisfassaad ning vahetatakse välja avatäited. Samuti teostatakse kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, tagades hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Verekeskuse hoone saab omale uue peasissepääsu koos uute kõnniteede ja autoparklaga. Järgmise aasta lõpuks on hoone esinduslik ning tagatud on tänapäevased tingimused doonorite vastuvõtuks ja teenindamiseks hoone esimese korruse doonorialal. Teise etapi tööd kõrgematel korrusel, mis on mõeldud laboritele ja tootmisele, teostatakse täiendava rahastuse olemasolul 2024-2025 aastail” lisas Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo.

Regionaalhaigla verekeskus on suurim Eesti neljast verekeskusest ja varustab veretoodetega 14 Eesti haiglat. Regionaalhaigla verekeskusest külastab igal aastal üle 20 000 doonori, kelle verest valmistatakse haiglates ülekandmiseks ligi 50 000 eri preparaati.

Verekeskuse rekonstrueerimist rahastatakse REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarendu Fondi struktuuitoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.08.2022.a.