Regionaalhaigla kuulutas välja riigihanke verekeskuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistöödeks

Shot by Marek MetslaidPõhja-Eesti Regionaalhaigla kuulutas 20. septembril välja riigihanke aadressil Ädala tänav 2 asuva verekeskuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde peatöövõtja leidmiseks. Hange on üleval riigihangete registris viitenumbriga 240717.

Verekeskuse juhataja Ave Lellepi sõnul on uue peatöövõtja leidmine suur väljakutse, sest praeguse verekeskuse näol on tegemist 1986. aastal valminud 4-korruselise ja ca 4000 m² suuruse hoonega, mille tehnilised lahendused on tänaseks täielikult vananenud. Seoses COVID-19 levikuga kerkis teravalt üles verekeskuse rekonstrueerimise vajadus, kuna hoone sisekliima ei vasta kehtivatele standarditele ja kaootiline, tänapäeva vajadustele mittevastav ruumilahendus ei võimalda tagada doonorite piisavat hajutatust.“

“Verekeskuse rekonstrueerimise eesmärk on kaasajastada kogu hoone tervikuna, mille tulemusena muutub see esinduslikumaks ja kaasaegsemaks verekeskuseks. Projekteerimise käigus koostatakse uus ruumiplaneering, asendatakse täielikult amortiseerunud tehnosüsteemid ja parandatakse hoone energiatõhusust,” lisas Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse juhataja Mairo Hirmo.

Regionaalhaigla verekeskus on Eesti suurim verekomponente valmistav asutus, mille ülesanne on koguda verd, valmistada, uurida, säilitada ning väljastada verekomponente ja tagada tervishoiuasutustele (sh 14 Eesti haiglat) erinevate  verekomponentide kättesaadavus ööpäevaringselt.

Verekeskuse rekonstrueerimist rahastatakse REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.10.21 kell 11:00.