Uued piirangud kõrge riskikäitumisega doonoritele

verekeskus-27

Võttes arvesse nii Eesti kohta avaldatud epidemioloogilisi andmeid kui doonorivere testimiseks kasutavate tehnoloogiate paranemist, otsustas Eesti Transfusioonmeditsiini Selts  2. detsembril 2021 toimunud koosolekul Eestis doonorite valikukriteeriumi piiranguid kõrge riskikäitumisega (sh MSM) doonoritel leevendada. Nüüdsest saavad verd loovutada ka teise mehega seksuaalsuhtes olnud mehed, kuid vereloovutus on lubatud vaid juhul, kui viimasest seksuaalkontaktist teise mehega on möödas vähemalt neli kuud. Sama pikk neljakuuline piirang kehtib ka naistele, kelle meespartneritel on olnud kontakt teise mehega.

„Kui siiani said verd loovutada vaid need mehed, kel oli seksuaalsuhtest teise mehega möödas vähemalt üks aasta, siis nüüdsest on see aeg asendunud nelja kuuga,“ ütles Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse osakonna juhataja-ülemarst dr Gulara Khanirzayeva. „Viimastel aastatel on paljudes riikides vereloovutamise piiranguid riskikäitumisega doonoritel ülevaadatud ja asendatud varem kehtestatud vere alaline loovutuskeeld ajutise loovutuskeeluga (3-12 kuud). Eestis vereloovutamise piirangute kaasajastamisel tuginesime teaduspõhistele teadmistele ning teiste riikide haigestumise trendidele ja kogemustele. Lähtusime ka Eesti uuematest epidemioloogilistest andmetest (Tervise Arengu Instituudi ülevaade “HIV-nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis aastatel 2011-2020“) kui doonorivere testimiseks kasutatavate tehnoloogiate paranemisest, ning otsustasime seniseid piiranguid leevendada,” selgitas Khanirzayeva.

„Lisaks kaasajastas verekeskus ka kõrgesse riskirühma kuuluvate isikute seksuaalpartnerite vereloovutamise piiranguid, kes lubatakse samuti vereloovutusele nelja kuu möödumisel viimasest seksuaalkontaktist,“ lisas Khanirzayeva.

Kõrgesse riskirühma kuuluvad endiselt süstivad narkomaanid ja tasu eest seksuaalteenuste osutajad (nt raha, narkootikumid), HI-viirusega nakatunud või endal HI-viirust kahtlustavad, B- või C-hepatiiti põdenud või nende viirustega nakatunud või neid viiruseid endal kahtlustavad isikud. Nendele on vereloovutamine jätkuvalt keelatud.

Doonorite valikukriteeriumite ja piirangute üheks oluliseks eesmärgiks on patsientidele ohutu vereülekande tagamine.

Lähemalt saab vereloovutusega seatud piirangutega tutvuda Regionaalhaigla verekeskuse kodulehel. Täiendavate küsimuste korral soovitame konsulteerida doonorite arstidega telefonidel 617 3009 või 617 3042.