Regionaalhaigla verekeskuse hoonet hakkab rekonstrueerima AS Megaron-E

Shot by Marek Metslaid19. september 2022. aastal sõlmisid Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja AS Megaron-E töövõtulepingu Ädala tänav 2 asuva verekeskuse hoone rekonstrueerimise 1. etapi töödeks.

Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika arendusmeeskonna juhi Taavi Aare sõnul teostab Megaron-E lepingu raames vajalikud lammutustööd, rajab hoonele uue katuse, uuendab ja soojustab välisfassaadi ning vahetab välja avatäited. “Samuti kuulub töövõtu mahtu kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, mis tagavad hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Peale tööde lõppu on verekeskuse hoonel uus peasissepääs koos uute kõnniteede ja parklaga. 2023. aasta lõpuks on hoone esinduslik ja tagatud on tänapäevased tingimused doonorite vastuvõtuks ja teenindamiseks. 1. etapi ehitustööde lepingu maksumus on ligikaudu 7,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks,” lisas Aare.

Regionaalhaigla verekeskus on suurim Eesti neljast verekeskusest ja varustab veretoodetega 14 Eesti haiglat. Regionaalhaigla verekeskusest külastab igal aastal üle 20 000 doonori, kelle verest valmistatakse haiglates ülekandmiseks ligi 50 000 eri preparaati.

Verekeskuse rekonstrueerimist rahastatakse REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarendu Fondi struktuuitoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.

Regionaalhaigla ehitab!
Augustikuus sõlmis Regionaalhaigla gruppi kuuluv SA Hiiumaa Haigla kaks ehituslepingut, ühe Kärdlas Rahu tn 2 asuva haigla peahoone rekonstrueerimiseks ja teise samale aadressile esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks. Lisaks on Regionaalhaiglal plaanis käesoleval sügisel kuulutada välja riigihange uue vaimse tervise keskuse rajamiseks Regionaalhaigla Mustamäel asuvasse linnakusse.