Valepositiivsed tulemused

Verekeskuses kasutatavatel testidel on väga kõrge spetsiifilisus, kuid sellegipoolest võivad seda tüüpi testid anda viiruse suhtes positiivse tulemuse ka väiksel hulgal inimestel, kes on tegelikult täiesti terved. Sellist tulemust nimetatakse valepositiivseks.

Kõiki positiivse reaktsiooni andnud doonoriproove kontrollitakse ka teiste, kinnitavate meetoditega. Juhul kui teised meetodid annavad negatiivse tulemuse, loetakse esmane tulemus valepositiivseks. Valepositiivset reaktsiooni võivad tekitada konkreetse haigustekitajaga mitte seotud nähtused, näiteks kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid või narkootikumid, rasedus või inimese organismi eripära.

Valepositiivse tulemuse puhul korratakse analüüsi mõne kuu pärast. Uue analüüsi tulemusest lähtuvalt otsustatakse, kas doonor võib verd loovutada või määratakse doonorluses pikem vaheaeg. Hoolimata sellest, et doonoril ei ole nakkust, ei ole valepositiivse reaktsiooni korral lubatud tema verd kasutada verekomponentide valmistamiseks.

Valepositiivsed analüüsitulemused tekitavad doonorites tihti segadust ja hirmu, mis on tingitud vähesest informeeritusest. Seetõttu peame doonorite teavitamist väga oluliseks. Oleme alati nõus vastama täiendatavatele küsimustele ja seletama probleemi kõiki aspekte. Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda verekeskuse arstide poole.