Vastused doonorite küsimustele seoses koroonaviirusega

Kas ma võin doonorina nakatuda verekeskuses COVID-19 viirusega? 

Vereloovutus doonorile on ohutu. Tõenduspõhiste uuringute andmetel kuuluvad doonoripäevad ja verekogumiskohad kogu maailmas madala nakkusriskiga ürituste ja paikade hulka. Verekeskus lubab tööle ainult töötajaid, kes on terved ega ole olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunuga. Doonorlus ei ole lubatud neil, kes käinud koroonaviiruse riskipiirkonnas või kokku puutunud COVID-19 põdeva haigega. Sellistel inimestel palume doonoripäevadel mitte osaleda.

Miks verekeskuse töötajad ei kasuta lisakaitsevahendeid (nt maski)? 

Haigestumisohu ja puhangute tekke vältimiseks järgib verekeskuse personal Terviseameti juhtnööre, rakendab haiguse ohjamise meetmeid ja peab kinni Regionaalhaigla töötajatele kehtestatud juhistest. Verekeskuse tegevuse iseloomu tõttu kehtivad seal standardsed tervishoiuasutuse ettevaatusabinõud, mis ei näe ette lisakaitsevahendite kasutamist.

Kas ma võin tulla verd loovutama, kui ma saabusin nädal tagasi välismaalt?

Verd on lubatud loovutada juhul, kui doonoril ei ole ilmnenud haigustunnuseid 14 päeva jooksul pärast haiguse levikupiirkondadest tagasi jõudmist.

Kas ma võin tulla verd loovutama, kui ma ise olen terve, aga mu pereliige on hingamisteede haiguse tunnustega? 

Verd on lubatud loovutada juhul, kui doonoril ei ole ilmnenud haigustunnuseid 14 päeva jooksul pärast lähikokkupuudet sellelaadseid haigusi põdenud inimesega.

Kas ma saan kohe pärast vereloovutamist teada oma koroonaviirustesti tulemuse?

Verekeskused ei testi doonoreid COVID-19 haiguse suhtes. Hingamisteede viiruslike haiguste tekitajad (ka SARS-CoV-2) ei levi vereülekandega. Seetõttu ei anna selle viiruse diagnoosimine verest usaldusväärseid tulemusi. Kogu maailmast ei ole teada mitte ühtki tõendatud juhtumit, mille puhul oleks nakatumine COVID-19 viirusega (ja ka minevikus levinud SARSi ja MERSi tekitajaga) toimunud vereülekande teel.

Kas minu veri on patsiendile ohutu, kui mul puuduvad haigustunnused?

Jah, veri on ohutu, kui doonor on verd loovutades terve ja vastab COVID-19 viiruse leviku perioodil doonoritele kehtestanud rangematele nõuetele. Senimaani ei ole maailmas teatatud ühestki COVID-19 viirusega nakatumise juhtumist, mida oleks võimalik seostada vereülekandega. Verekeskus lähtub oma tegevuses Ravimiameti juhistest, mis on pärit Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt. Kogu maailmas jätkub vaatamata koroonaviiruse levimisele doonorivere kogumine.

Kas ma peaksin mõni päev pärast vereannetust haigeks jäädes sellest verekeskusele teatama? 

Jah, on oluline meeles pidada, et kui doonoril ilmevad pärast vereloovutamist haigustunnused, peab ta sellest otsekohe verekeskusele telefoni või meili teel teada andma.