Vastused doonorite küsimustele seoses koroonaviirusega

Kas ma võin doonorina nakatuda verekeskuses Covid-19 viirusega?
Vereloovutus doonorile on ohutu. Tõenduspõhiste uuringute andmetel kuuluvad doonoripäevad ja verekogumiskohad kogu maailmas madala nakkusriskiga ürituste ja paikade hulka. Verekeskus lubab tööle ainult töötajaid, kes on terved ega ole olnud lähikontaktis Covid-19 nakatunuga.

Millised ennetusmeetmed kasutatakse verekeskuses?
Haigestumisohu ja puhangute tekke vältimiseks järgib verekeskuse personal Terviseameti juhtnööre, rakendab haiguse ohjamise meetmeid ja peab kinni Regionaalhaigla töötajatele kehtestatud juhistest.

Kas ma võin tulla verd loovutama, kui ma saabusin nädal tagasi välismaalt?
Riskipiirkonnas reisinud doonorite osas võib loovutamise keelud ühtlustada riiklike liikumisvabaduse piirangutega, mis on kirjeldatud siin.

Kokkuvõte piirangutest:

 • Pärast riskipiirkonnast saabumist tuleb doonoril jääda eneseisolatsiooni 10 päevaks, vere loovutamine on lubatud pärast isolatsiooni lõppu.
 • Kui doonorile on tehtud SARS-CoV-2 test Eestisse saabumise päeval ning 7 päeva hiljem ning tulemused on negatiivsed, võib doonor verd loovutada.
 • Kui doonorile on tehtud üks SARS-CoV-2 test Eestisse saabumisel, kuid ei ole tehtud 7 päeva möödumisel teist testi, tuleb rakendada 10-päevast vereloovutamise keeldu.
 • Vereloovutamise keeldu ei rakendata järgmistel juhtudel: haiguse tunnusteta isikute kohta, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud Leedu, Soome või Läti  territooriumil ning saabunud Leedust, Soomest või Lätist Eestisse, juhtudel kui:
  (1) isik on teinud mitte enne kui 48 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Eestist nimetatud riikidesse reisides ning Eestisse tagasi tulles võib koroonaviiruse testi teha ka Eestis ja negatiivse tulemuse korral naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.
  (2) isiku Eestisse saabumise eesmärk on töötamine, õppimine, tervishoiuteenuse saamine, perekondlikud sündmused või transiit. Eelpool nimetatud põhjustel ei ole enne Eestisse saabumist kohustust koroonaviiruse testi tegemiseks.
 • Ajutise erandina tuleb kõikidele Suurbritanniast saabunud doonoritele kehtestada 2-nädalane  vere loovutamise keeld.
 • Levikupiirkonnaks loetakse riike, kus koroonaviirusesse  nakatumine on 50 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta või kõrgem

Kas ma võin tulla verd loovutama, kui ma ise olen terve, aga mu pereliige on hingamisteede haiguse tunnustega?
Verd on lubatud loovutada juhul, kui doonoril ei ole ilmnenud haigustunnuseid 14 päeva jooksul pärast lähikokkupuudet sellelaadseid haigusi põdenud inimesega.
Kui doonor on kokku puutunud kinnitatud Covid-19 diagnoosiga inimesega võib ta verd loovutada 14 päeva pärast kontakti haigega või pärast seda kui 10. päeval on SARS-CoV-2 PCR test olnud negatiivne.

Kas ma saan kohe pärast vereloovutamist teada oma koroonaviirustesti tulemuse?
Verekeskused ei testi doonoreid Covid-19 haiguse suhtes. Hingamisteede viiruslike haiguste tekitajad (ka SARS-CoV-2) ei levi vereülekandega. Seetõttu ei anna selle viiruse diagnoosimine verest usaldusväärseid tulemusi. Kogu maailmast ei ole teada mitte ühtki tõendatud juhtumit, mille puhul oleks nakatumine Covid-19 viirusega (ja ka minevikus levinud SARSi ja MERSi tekitajaga) toimunud vereülekande teel.

Kas minu veri on patsiendile ohutu, kui mul puuduvad haigustunnused?
Jah, veri on ohutu, kui doonor on verd loovutades terve ja vastab Covid-19 viiruse leviku perioodil doonoritele kehtestanud rangematele nõuetele. Senimaani ei ole maailmas teatatud ühestki Covid-19 viirusega nakatumise juhtumist, mida oleks võimalik seostada vereülekandega. Verekeskus lähtub oma tegevuses Ravimiameti juhistest, mis on pärit Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuselt. Kogu maailmas jätkub vaatamata koroonaviiruse levimisele doonorivere kogumine.

Kas ma peaksin mõni päev pärast vereannetust haigeks jäädes sellest verekeskusele teatama?
Jah, on oluline meeles pidada, et kui doonoril ilmevad pärast vereloovutamist haigustunnused, peab ta sellest otsekohe verekeskusele telefoni või meili teel teada andma.

Kui ma olen läbi põdenud Covid-19, millised piirangud on vereloovutusele?
Kui doonor on Covid-19 läbi põdenud võib ta verd loovutada 14 päeva pärast sümptomite kadumist või negatiivset RNA testi.

Millal pärast Covid-19 vastu vaktsineerimist saan tulla vereloovutusele?
Piirangud seoses Covid-19 vaktsiinidega:

 • Pärast vaktsineerimist nõrgestatud viirusega (siia kuuluvad ka viirusvektoril põhinevad vaktsiinid, nt tootjate AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV) – vere loovutamine lubatud 4 nädala pärast.
 • Pärast vaktsineerimist surmatud viirusega, komponentvaktsiiniga või mRNA vaktsiiniga (nt tootjate Pfizer/BioNTech, Curevac ja Moderna) – vere loovutamine lubatud, kui inimene on terve.
 • Kui ei ole võimalik kindlaks teha, mis tüüpi vaktsiini kasutati – vere loovutamine on lubatud 4 nädala pärast.