Verekeskus avab kesklinnas DoonoriFoorumi

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskuse avab sõbrapäeval, 14. veebruaril kell 12 Tallinna kesklinnas Foorumi keskuse (Narva mnt 5) neljandal korrusel uue vereloovutuskoha – DoonoriFoorumi.

Uue DoonoriFoorumi eesmärk on teha vereloovutus doonoritele võimalikult lihtsaks ja vähem aeganõudvaks. Verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste sõnul on doonorite tagasisides pidevalt viidatud, et verekeskuse praegune asukoht Ädala tänaval jääb linna aktiivsema tegevusega piirkonnast kõrvale ning sinna sõitmine koos vereloovutusega võtab liiga palju aega. „Doonorite sõnul käiksid nad verekeskuses märksa sagedamini, kui asukoht oleks linna keskuse ja liiklussõlmede lähedal,“ märkis Riin Kullaste, lisades: „Paljude Euroopa riikide verekeskused on avanud suuremates linnades vereloovutuskohad just kesklinnas, mis tegutsevad juba aastaid ning on tõestanud oma vajalikkust ja efektiivsust.”

Et tulla vastu doonorite soovidele ja tagada vajalikud verevarud haiglatele hakati otsima võimalusi vereloovutuskoha leidmiseks kesklinnas. Idee realiseerimiseks tehti tihedat koostööd ka Eesti Doonorite Seltsiga.

Koha valikul lähtuti doonorite ootustest ja vajadustest, sh ligipääs ühistranspordiga ja parkimisvõimaluste olemasolu, ning investeeringu suurusest. Verekeskuse juhataja Riin Kullaste kinnitusel vastasid Foorumi keskuse ruumid nii doonorite kui ka verekeskuse ootustele ja nõudmistele kõige paremini. DoonoriFoorumis on doonorite oote- ja registreerimisruum, kaks meditsiinilise läbivaatuse tuba, 6 kohaga vereloovutuse ruum ning ruumid materjalide varudele ja personalile.

DoonoriFoorumi sihtrühmaks on Tallinna kesklinnas töötavad ja õppivad või oma igapäevastes liikumistes kesklinna läbivad doonorid. Riin Kullaste selgitab: „Kuna ligi 70% meie verekeskuse doonoritest on vanuses 18-34 ning kesklinna äripiirkonnas töötavad-õppivad-liikuvad inimesed on suures osas samas vanuserühmas, peaks DoonoriFoorumi asukoht olema igati loogiline valik.“

DoonoriFoorum on avatud E 9-15, T-N 11-19 ning R 9-14. Liftid neljandale korrusele sõitmiseks asuvad Foorumi keskuse sees.