Verekeskus pidas sarikapidu

Reedel, 25. augustil toimus Regionaalhaigla Verekeskuse Ädala 2 hoone ehitustööde sarikapidu.PERH_verekeskus_sarikapidu_25082023-5

Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika arendusmeeskonna juhi Taavi Aare sõnul teostatakse I etapi rekonstrueerimistööde käigus vajalikud lammutustööd, rajatakse hoonele uus katus, uuendatakse ja soojustatakse välisfassaadi ning vahetatakse välja avatäited. “Samuti kuulub töövõtu mahtu kõik vajalikud uute tehnosüsteemidega seotud ehitustööd, mis tagavad hoonele tänapäeva nõuetele vastava ja energiatõhusa sisekliima. Peale tööde lõppu on verekeskuse hoonel uus peasissepääs koos uute kõnniteede ja parklaga. 2023. aasta lõpuks on I etapi rekontsrueerimistööde planeeritud lõpp” lisas Aare.

Verekeskuse rekonstrueerimist rahastatakse REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Euroopa Regionaalarengu Fondi struktuuritoetuste vahenditest. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamise (REACT-EU ERF) meetme eesmärk on suurendada tervishoiusüsteemi suutlikkust reageerida kriisidele ning tagada tervishoiusektori toimepidevus Eestis.