Verekeskus tänab kõiki verekondade projektis osalenuid veredoonoreid

Isikuandmete kaitse seadusest tulenevate piirangute tõttu lõpetab Regionaalhaigla verekeskus verekondade vereloovutuste üle arvestuse pidamise.  Kahe aastaga moodustati kokku 66 verekonda, mille 561 liiget tegid kokku enam kui 1600 vereloovutust. Verekeskus siiski loodab, et tegevus jätkub  doonorite enda initsiatiivikusele ja sotsiaalsele vastutustundlikkusele.

Verekondade projekti eesmärk oli kutsuda verd loovutades abivajajaid toetada soovivaid inimesi üksteisega ühinema ehk verekondi looma. Verekonna moodustasid rühm veredoonoreid, kes käisid verd loovutamas üheskoos, et sellest kujuneks ühine ettevõtmine ja heategu. Verekondade liikmed moodustusid sugulaste ja sõprade ringist, töökohalt, koolist, huviringidest, spordirühmadest, laulukoorist ja mujalt.

 

Eelmisel aastal andsid afereesidoonoritest  suurima panuse neli verekonda: Vennaskond, Kõuevennad, Kreimus ja Plasma Brothers. Kuni viieliikmelistest veredoonoritest moodustatud verekondadest olid 2019 aasta kõige usinamad ETMM, Salva 1, Team Windline ja Pitsiklubi. Suuremaarvulise liikmeskonnaga verekondadest tõstab verekeskus ise esile Printall, 3D Treening, Paulig ja Abipolitseinikud.

 

Verekeskuse juhataja Ave Lellep tänab kõiki innukaid doonorite sõpruskondi nende panuse eest. „Paneme kogu verekeskuse perega verekondade südamele, et nad käiksid ka edaspidi usinalt verd loovutamas, andes niimoodi oma panuse Eesti haiglate patsientide ravisse. Kuigi isikuandmete kaitse seadus ei võimalda edaspidi verekondade üle arvestust pidada, loodame väga, et tegevus jätkub siiski tänu doonorite enda initsiatiivikusele ja sotsiaalsele vastutustundlikkusele,“ lisas Ave Lellep.