Verekeskus tänas Päästeametit

paaste
 
Inimesed ei vaja kaitset mitte ainult sõjas ja katastroofides, vaid samamoodi ka Eesti haiglates. Tänu doonoriverele päästetakse riigis kümneid inimelusid iga päev. Verekeskus tunnustas Päästeametit doonortelkidega seotud koostöö eest, mis on kestnud juba 10 aastat – erilised tänud logistikakeskusele!
 
Peadirektori asetäitja Kairi Rikko ja logistikatalituse juhataja Mait Soolepp võtsid vastu verekeskuse tänu. Verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp: „Meie koostöö on läinud igal aastal tõusjoones. Kui algselt laenas Päästeamet meile omi telke koos sinna juurde kuuluva logistilise tööga, siis aastast 2014. on Eesti verekeskustel juba omad telgid. Jätkasime koostööd Päästeametiga, kes hoolitseb telkide eest ja transpordib neid doonoripäevade toimumispaikadesse. Siiras tänu teile selle eest!“
 
Iga päev loovutab Eestis verd kaugelt üle paarisaja inimese, doonoripäevadel veel enamgi. Verekeskus peab doonoritelkide projekti juures väga oluliseks näidata Eesti rahvale hästi toimivat militaar- ja tsiviilstruktuuride koostööd, sest telkide juures on abiks nii kaitseliit kui kaitsevägi. Sellega suurendatakse ühtlasi ka elanikkonna turvatunnet, mis on selles projektis partnereid ühendav punane niit.
 
Kairi Rikko: „Me oleme maailmavaatelt sarnased. Doonor on samuti riigikaitsja, abistaja nagu päästjadki. Verekeskus tekitab inimestes turvatunnet läbi doonorvere kogumise, päästjad läbi oma igapäevatöö. Arutasime võimalust koostööd laiendada meie ennetusvaldkonna inimeste kaasamisega doonortelkides. Verekeskus hindab meie logistkatalituse tööd. Koostöö sujub tõrgeteta, meid tänatakse ja tunnustatakse siiralt“.
 
Ene Veiksaar
Päästeameti sisekommunikatsiooni ekspert